Gratis SSL till alla

Gratis SSL till alla med Let's EncryptLet’s Encrypt är ett initiativ från Internet Security Research Group, vars mål är att öka användningen av HTTPS på webben genom att på ett enkelt sätt erbjuda gratis SSL till alla. Projektet är backat av flertalet stora aktörer på internet så som Cisco, Mozilla, Akamai och även Facebook med flera. Detta projekt har jag under en tid följt och nu har det äntligen nått öppen beta.

Det skall vara enkelt!

Tanken är smått  fantastiskt och hela idén går ut på att du som ägare av ett domännamn skall kunna få snabb och Gratis tillgång till betrodda certifikat för dina domäner, direkt från kommandotolken på din server eller VPS. Det enda som krävs är att klona en GIT repo och köra ett kommando för att begära certifikat för en eller flera domäner i stöten. Ett krav är dock du har administrativa rättigheter på den maskin som domänen faktiskt pekar på.

Att begära ett certifikat görs enkelt med ett enda kommando på maskinen ifråga. Efter detta måste man givetvis konfigurera webservern till att faktiskt använda det också. Det finns dock olika funktioner för att automatiskt konfigurera webservern för det nya certifikatet, men dessa är ännu i det exprementella stadiet.

Varför?

Kryptering i detta fallet har inte bara fördelen att göra informationen som skickas mellan klient och server säker, utan här så påverkas även SEO, eller Search Enginge Optimization, då bland annat Gooogle tydliggjort att man rankar siter som ligger på HTTPS högre, än dito utan. Att certifikaten dessutom är gratis gör ju inte heller ont, då ett betrott certifikat kan kosta en slant i vanliga fall.

Förutom att själva datan är krypterad, så innebär det också en extra säkerhet gällande identiteten. Det vill säga att ett certifikat även till viss del bekräftar identiteten på den sida som en webbläsare begär innehåll från, vilket kan förhindra bland annat phishing, där användaren matar in t.ex användarnamn och lösenord på en sida, som i själva verket är en förfalskning.

Gratis SSL till alla och även dig.

Dags att sätta igång?
Hämta en kopp kaffe och sätt igång och läs här för att komma igång. Det är så lätt att du är färdig innan kaffet ens är slut.

 

.. på återseende.